Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2022-01-13
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia dotyczącego poprawy efektywności energetycznej sposobu dostawy ciepła do budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach, jego instalacji wewnętrznych oraz zużycia ciepła przez odbiorców końcowych


Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia dotyczącego poprawy efektywności energetycznej sposobu dostawy ciepła do budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach, jego instalacji wewnętrznych oraz zużycia ciepła przez odbiorców końcowych
(w formule "zaprojektuj i wykonaj")

Wymagane terminy realizacji zamówienia zawarto w istotnych warunkach zamówienia.

Istotne warunki zamówienia dla przetargu oferenci mogą nabyć po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pod numerem telefonu 32 222 30 22 wew. 57 bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: przetargi@myslowicka-sm.pl

IWZ zostaną wysłane do oferentów drogą elektroniczną (e-mail) niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania (w godzinach pracy Spółdzielni).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 zł do dnia 07.02.2022 r.

Ofertę należy złożyć / przesłać do dnia 08.02.2022 r. (do godz. 15:00) do siedziby Spółdzielni - Mysłowice ul. Wielka Skotnica 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

powrót