Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2021-12-16
MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przetarg nieograniczony w formie licytacji na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach


MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

OGŁASZA
przetarg nieograniczony w formie licytacji
na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach


1.
Adres lokalu: Katowicka 15
Powierzchnia użytkowa [m2]: 36
Cena wywoławcza zł/m2 bez podatku VAT: 11,00
Wadium [zł]: 670

2.
Adres lokalu: Szopena 47a
Powierzchnia użytkowa [m2]: 16,50
Cena wywoławcza zł/m2 bez podatku VAT: 16
Wadium [zł]: 620

3.
Adres lokalu: Strumieńskiego 10
Powierzchnia użytkowa [m2]: 14,11
Cena wywoławcza zł/m2 bez podatku VAT: 20
Wadium [zł]: 520

4.
Adres lokalu: Brzęczkowicka 2a
Powierzchnia użytkowa [m2]: 78,44
Cena wywoławcza zł/m2 bez podatku VAT: 28
Wadium [zł]: 3 700

5.
Adres lokalu: Wielka Skotnica 6 - magazyn
Powierzchnia użytkowa [m2]: 12,54
Cena wywoławcza zł/m2 bez podatku VAT: 13
Wadium [zł]: 170

Przetarg - licytacja odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 04.01.2022 r. o godz. 10:00

Przystępujący do przetargu zobowiązani są:
- zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz treścią umowy najmu,
- uiścić do 03.01.2022 r. wadium w określonej wyżej wysokości oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na rachunek Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP S.A. numer 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu.
Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom.
Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.

Szczegółowe informacje udzielane są w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ? pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerami: 32 222 27 36 lub 32 222 25 92 wew.45

powrót