Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2021-09-16
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM


Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

OGŁASZA
przetarg w formie licytacji na:
na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM


Do przetargu Spółdzielnia stawia:
1. Lokal mieszkalny nr 25 przy ul. Mickiewicza 14 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 50,50 m2 usytuowany na IV piętrze.

Wartość rynkowa lokalu - 199.530,00 zł

Przetarg odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 28.10.2021 r. o godz. 10:00

Przystępujący do przetargu zobowiązani są:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z regulaminem przetargu,
- uiszczenia do dnia 27.10.2021 r. wadium w wysokości 20% wartości rynkowej lokalu oraz opłaty manipulacyjnej w kwocie 200,00 zł (tj. 39.906,00 + 200,00 zł) na rachunek bankowy:
PKO 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706

Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powoduje przepadek wadium na rzecz spółdzielni.

Zarząd może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziale mieszkaniowym Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerami 032 222-27-36, 032 222-25-92 wew. 48.

powrót