Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2021-08-23
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetarg nieograniczony na realizację przebudowy ścian zewnętrznych, demontaż ocieplenia z supremy i płyt acekolowych z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą okien, remontem tarasu i kolorystyką elewacji budynku przy ulicy Mikołowskiej 40 w Mysłowicach.


O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetarg nieograniczony na realizację przebudowy ścian zewnętrznych, demontaż ocieplenia z supremy i płyt acekolowych z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą okien, remontem tarasu i kolorystyką elewacji budynku przy ulicy Mikołowskiej 40 w Mysłowicach. Wymagany termin realizacji zamówienia zawarto w istotnych warunkach zamówienia.

Istotne warunki zamówienia dla przetargu oferenci mogą nabyć po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pod numerem telefonu 32 222 30 22 wew. 57 bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: przetargi@myslowicka-sm.pl

IWZ zostaną wysłane do oferentów drogą elektroniczną (e-mail) niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania (w godzinach pracy Spółdzielni).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł do dnia 09.09.2021 r.
Ofertę należy złożyć / przesłać do dnia 10.09.2021 r. (do godz. 13:00) do siedziby Spółdzielni ? Mysłowice ul. Wielka Skotnica 6.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

powrót