Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2021-07-12
Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg w formie licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM (Mickiewicza, Spacerowa)


Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg w formie licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM

Do przetargu Spółdzielnia stawia :

1. Lokal mieszkalny nr 25 przy ul. Mickiewicza 14 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 50,50 m2 usytuowany na IV piętrze.
Wartość rynkowa lokalu - 221.700,00 zł

2. Lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Spacerowa 20 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 46,51 m2 usytuowany na II piętrze
Wartość rynkowa lokalu - 118.800,00 zł

Przetarg - licytacja odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 16.09.2021 r. o godz. 10:00.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z regulaminem przetargu,
- uiszczenia do dnia 14.09.2021 r. wadium w wysokości 20% wartości rynkowej lokalu oraz opłaty manipulacyjnej w kwocie 200,00 zł (tj. poz.1: 44.340,00 + 200,00 zł; poz. 2: 23.760,00 + 200,00 zł) na rachunek bankowy:
PKO 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706
Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Spółdzielni. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powoduje przepadek wadium na rzecz spółdzielni.

Zarząd może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziale mieszkaniowym Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerami 032 222-27-36, 032 222-25-92 wew. 48.

powrót