Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2020-12-21
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach


MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

OGŁASZA
przetarg nieograniczony w formie licytacji na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach (pod działalność gospodarczą)

1.
Adres lokalu: Katowicka 15
Powierzchnia użytkowa: 36,00 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 10 zł/m2
Wadium: 700 zł

2.
Adres lokalu: Szopena 47a
Powierzchnia użytkowa: 16,50 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 14 zł/m2
Wadium: 550 zł

3.
Adres lokalu: Strumieńskiego 10
Powierzchnia użytkowa: 14,11 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 20 zł/m2
Wadium: 500 zł

4.
Adres lokalu: Mokołowska 14
Powierzchnia użytkowa: 38,20 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 11 zł/m2
Wadium: 750 zł

5.
Adres lokalu: Mikołowska 14 (magazyn)
Powierzchnia użytkowa: 11,70 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 13 zł/m2
Wadium: 250 zł

6.
Adres lokalu: Wielka Skotnica 6
Powierzchnia użytkowa: 94,20 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 25 zł/m2
Wadium: 3 400 zł

7.
Adres lokalu: Wielka Skotnica 6
Powierzchnia użytkowa: 108,50 m2
Cena wywoławcza bez podatku VAT: 25 zł/m2
Wadium: 3 900 zł

Przetarg odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 07.01.2021 r. o godz. 10:00

Przystępujący do przetargu zobowiązani są:
- zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz treścią umowy najmu
- uiścić do 05.01.2021 r. wadium w określonej wyżej wysokości oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na rachunek Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP S.A. numer 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu.
Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom.
Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.

Szczegółowe informacje udzielane są w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ? pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerami: 32 222 27 36 lub 32 222 25 92 wew.45

powrót