Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2020-08-07
Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg w formie licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM - ul.Wielka Skotnica.


Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o g ł a s z a
przetarg w formie licytacji na:
na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM


Do przetargu Spółdzielnia stawia:
1. Lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Wielka Skotnica 21 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 46,60 m2 (2 pokoje + kuchnia) usytuowany na IV piętrze
Wartość rynkowa lokalu- 95.600,00 zł.

Przetarg - licytacja odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 31.08.2020r. o godz. 10:00.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z regulaminem przetargu
- uiszczenia do dnia 28.08.2020 r. wadium w wysokości 20% wartości rynkowej lokalu oraz opłaty manipulacyjnej w kwocie 200,00 zł (19.120,00 zł, + 200,00 zł) na rachunek bankowy:

PKO 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706

Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Spółdzielni. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powoduje przepadek wadium na rzecz spółdzielni. Zarząd może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje udzielane są w dziale mieszkaniowym Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerami 32 222-27-36, 32 222-25-92 wew. 48.

powrót