Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2020-01-22
Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego.


Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o g ł a s z a
przetarg w formie licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
w zasobach MSM


Do przetargu Spółdzielnia stawia:
Lokal mieszkalny nr 91 przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 57,10 m2 (2 pokoje + kuchnia z jadalnią) usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne 12,80 m2
Wartość rynkowa lokalu - 218.790,00 zł.

Przetarg - licytacja odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 02.03.2020 r. o godz. 10:00.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z regulaminem przetargu
- uiszczenia do dnia 28.02.2020 r. wadium w wysokości 20% wartości rynkowej lokalu oraz opłaty manipulacyjnej w kwocie 200,00 zł tj.: 43.758,00 zł, + 200,00 zł,
na rachunek bankowy :

PKO 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706

Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Spółdzielni.
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powoduje przepadek wadium na rzecz spółdzielni.
Zarząd może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w dziale mieszkaniowym Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerami 32 222-27-36, 32 222-25-92 wew. 48.

powrót