eBOK | Strona główna | Kontakt
 

AktualnościAktualności Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Dodano dnia: 14.12.2018

Publikujemy projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku Rewizyjnym Spółdzielni
Mieszkaniowych RP mającym na celu wsparcie spółdzielni we właściwym stosowaniu
Rozporządzenia RODO i zwracamy się do osób będących oraz niebędących członkami
spółdzielni o zgłaszanie uwag do projektu Kodeksu pisemnie lub na adres mailowy:
sekretariat@myslowicka-sm.pl w terminie do 31.12.2018r.

Ewentualne Państwa uwagi zostaną przekazane do Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w celu przeprowadzenia procesu konsultacji.Pobierz plikDodano dnia: 04.12.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Październik 2018 r.Pobierz GazetkęDodano dnia: 16.11.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wysokość czynszu najmu za 1m2 powierzchni dla lokali użytkowych położonych w Mysłowicach - szczegóły w dziale Przetargi lub pod linkiem poniżejPobierz informacje o przetarguDodano dnia: 12.10.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Wrzesień 2018 r.Pobierz GazetkęDodano dnia: 11.09.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy przetarg na prace remontowo-budowlane - szczegóły w dziale Przetargi lub pod linkiem poniżejPobierz informacje o przetarguDodano dnia: 11.09.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Sierpień 2018 r.Pobierz GazetkęDodano dnia: 01.08.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Czerwiec- Lipiec 2018 r.Pobierz GazetkęDodano dnia: 16.07.2018

Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach publikuje podsumowanie Walnego Zgromadzenia które odbyło się w dniach 25-29 czerwca 2018 r.Pobierz dokumentDodano dnia: 20.06.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Maj 2018 r.Pobierz GazetkęDodano dnia: 30.05.2018

Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach zwołuje Walne Zgromadzenie podzielone na 5 części, które odbędzie się w sali Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ulicy Stadionowej 7a o godz. 16:30 (każda część) i zaprasza do udziału uprawnionych członków w dniach 25-29 czerwca 2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.Pobierz HarmonogramDodano dnia: 06.03.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Luty 2018 r.Pobierz GazetkęDodano dnia: 27.02.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracowników na stanowisko:
- monter instalacji sanitarnych
Wymagane kwalifikacje: przygotowanie zawodowe + uprawnienia gazowe E i D, staż pracy w zawodzie 3-5 lat

- robotnik ogólnobudowlany
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie zawodowe w zakresie robót budowlanych, doświadczenie zawodowe – 5 lat

Oferty o zatrudnieniu należy składać w siedzibie Spółdzielni w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 6 lub drogą mailową na adres: sekretariat@myslowicka-sm.pl

Dodano dnia: 13.02.2018

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa publikuje nowy numer Wiadomości Spółdzielczych - Styczeń 2018 r.Pobierz Gazetkę