ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA
Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach zwołuje Walne Zgromadzenie podzielone na 5 części, które odbędzie się w sali Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ulicy Stadionowej 7a o godz. 16:30 (każda część) i zaprasza do udziału uprawnionych członków w dniach 25-29 czerwca 2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.


Pobierz Harmonogram
 
eBOK | Strona główna | Kontakt