<

Uwaga Ogłoszenie
Podaję do wiadomości członków i mieszkańców Spółdzielni, że w oparciu
o obowiązujące przepisy o czasie pracy pracowników, w dniu 24.12.2018r.
Spółdzielnia jest nieczynna, a w dniu 31.12.2018r. Spółdzielnia jest czynna do
godziny 15:00.

Wszelkie awarie należy zgłaszać do pogotowia technicznego „MONTAREM”
pod numerem telefonu 32/222-55-69, 604-795-376 
eBOK | Strona główna | Kontakt