Zawiadomienie o Walnym ZgromadzeniuZarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach zgodnie z § 52 ust 2 pkt 6 Statutu MSM zwołuje Walne Zgromadzenie podzielone na 4 części w oparciu
o § 23 ust. 2 i 3 Statutu Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
przy ulicy Stadionowej 7a o godz. 16:30 (każda część) i zaprasza do udziału uprawnionych członków danej części w dniach:
06-09.05.2019r.
Pobierz dokument


 
eBOK | Strona główna | Kontakt